top of page

JAARVERSLAG

VERANTWOORDING

Stichting SFE Chapter Netherlands is opgericht op 1 januari 2010 met Den Haag als vestigingsplaats (onder de naam van Surfrider Holland Coast). Stichting SFE Chapter Netherlands is (net als 29 andere Europese chapters) onderdeel van Surfrider Europe Foundation in Biarritz (Frankrijk). De stichting in Nederland heeft een lokaal bestuur en kent alleen een bankrekening. De stichting kent geen personeel en het bestuur werkt onbezoldigd (alleen onkosten worden vergoed). Alle andere zaken zoals ledenadministratie, fundraising, voorraden (merchandising) verlopen via het hoofdkantoor in Biarritz, Frankrijk. Bekijk hier het uitgebreide jaarverslag over onze doelstellingen, activiteiten en financiële verslaggeving van Surfrider in Europa.

bottom of page