JAARVERSLAG

VERANTWOORDING

Stichting SFE Chapter Holland is opgericht op 1 januari 2010 met Den Haag als vestigingsplaats. Stichting SFE Chapter Holland is (net als 29 andere Europese chapters) onderdeel van Surfrider Europe Foundation in Biarritz (Frankrijk). Stichting SFE Chapter Holland Coast heeft een lokaal bestuur en kent alleen een bankrekening (waarop minimale activiteit plaatsvindt). De stichting kent geen personeel en het bestuur werkt onbezoldigd (alleen onkosten worden vergoed). Alle andere zaken zoals ledenadministratie, fundraising, voorraden (merchandising) verlopen via het hoofdkantoor in Biarritz, Frankrijk. Bekijk hier het uitgebreide jaarverslag over onze doelstellingen, activiteiten en financiële verslaggeving van Surfrider in Europa.

 

Stichting SFE Chapter Holland kent een ANBI status waarbij u als donateur bepaalde belastingvoordelen kunt krijgen. Voor meer informatie hierover of bovenstaand, neem dan contact op met netherlands.finance@surfrider.eu