top of page

JAARVERSLAG

VERANTWOORDING

Stichting SFE Chapter Netherlands is opgericht op 1 januari 2009 met Den Haag als vestigingsplaats (onder de naam van Surfrider Holland Coast). Stichting SFE Chapter Netherlands is (net als andere Europese locale groepen) onderdeel van Surfrider Europe Foundation in Biarritz (Frankrijk). De stichting in Nederland heeft een lokaal bestuur en heeft een eigen bankrekening. Het bestuur werkt onbezoldigd (alleen onkosten worden vergoed). Daarnaast hebben we fondsen gekregen van Surfrider foundation Europe. Dit hebben we ingezet door twee freelancers in te huren om de stichting in Nederlands te professionaliseren door o.a. fondsenwerving. Alle andere zaken zoals ledenadministratie, voorraden (merchandising) verlopen via het hoofdkantoor in Biarritz, Frankrijk. Bekijk hier het uitgebreide jaarverslag over onze doelstellingen, activiteiten en financiële verslaggeving van Surfrider in Europa.

bottom of page