top of page

BAN EU OFFSHORE DRILLING

2020 : A UNIQUE CHANCE TO BAN EU OFFSHORE DRILLING

WE MOETEN AFKICKEN VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN.

Als Europa haar verbintenissen uit het 'Parijs Akkoord' wil nakomen, evenals haar ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten de EU-landen keihard aan de slag om de CO2-uitstoot te verminderen.

We zijn ons ervan bewust dat het overstappen naar nieuwe energiebronnen geen eenvoudige taak is. We weten nu ook dat we minimaal 80% van de ontdekte fossiele brandstoffen in de grond moeten laten om binnen de gestelde klimaatdoelen te blijven. Offshore drilling, of boren op zee, heeft gigantische risico's en leidt tot grote internationale rampen met alle gevolgen van dien. strijdt met ons mee voor een compleet verbod van boren op zee in Europese wateren met ingang van 2035. 

Feiten

  1. De Nederlandse overheid negeert de mobilisatie van burgers en de milieurisico's. Ze hebben de exploratie en exploitatie van olie en gas voor hun kusten nog steeds niet verboden. Dit druist in tegen de toekomstige Europese Green deal afspraken.

  2. Boren op zee schaadt niet alleen ons milieu maar ook onze economie. 

  3. Boren op zee vormt een bedreiging voor het leven en het levensonderhoud van kustgemeenschappen. De Europese toerisme- en visserijsector heeft 40 keer meer mensen in dienst dan offshore olie- en gasbedrijven
    (2 570 000 versus 63 000 mensen in 2017) en genereert vijf keer meer toegevoegde waarde (85 versus 17 miljard euro in 2017).

netherlands offshore drilling.png
drillingiskilling_5_square.jpg

TIJD VOOR ACTIE

Iedereen die het manifesto ondertekent, ondersteunt de ambitie van de Europese Unie om een leider te worden in de strijd tegen klimaatverandering. We moeten zoeken naar duurzame energieoplossingen in plaats van te boren naar fossiele brandstoffen voor onze kusten. We kunnen niet de "business as usual"-houding behouden. Boren op zee is schadelijk en gevaarlijk voor zowel mens als dier. Het past niet in de Green Deal-ambitie van ons continent en dat moet anders. #drillingiskilling

Ocean Initiatives
Ocean Friendly Restaurants
Reset your Habits
bottom of page